Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľom internetového obchodu Brahamamarket.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ") je TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 36505561, IČ DPH: SK2022002059. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Vaše údaje sú uchovávané v chránených databázach na našom serveri a na externom serveri. Obe databázy sú šifrované, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj Účet. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

Počas Vašej návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.brahamamarket.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti. Môj Účet.

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, vyplní svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, mesto, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, vyplní svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu, meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu.

Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.brahamamarket.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.brahamamarket.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. 

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Pokiaľ sa prihlásite na odber Newslettera, tak na našej stránke súhlasíte v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. (O elektronických komunikáciách, v platnom znení) a zákona č. 147/2001 Z. z. (O reklame, v platnom znení), s využitím vami uvedených kontaktných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa našich výrobkov a služieb, všetkými prostriedkami elektronickej komunikácie. Svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na našu adresu, alebo kliknutím na odkaz: Chcem sa odhlásiť z odberu newslettera v newsletteri, ktorý sme Vám zaslali na Vašu emailovú adresu.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

 

Newsletter

Nezmeškajte naše akciové ponuky

Kontakty

Záhradná 33, 080 01 Prešov

Sumár nákupný košík

Súhrn položiek

V košíku zatiaľ nie sú vložené žiadne produkty.